Om

Jeg er født og opvokset i Cleveland, Ohio, USA. I 1970 var jeg ét år i Danmark som udvekslingsstudent.  De 4 efterfølgende år læste jeg på college i USA, og afsluttede min uddannelse med en Bachelor of Fine Arts fra Ohio State University. 

I 1975 kom jeg tilbage til Danmark og begyndte at lave keramik i et stort fælles værksted i Turesensgade på Nørrebro. Inspireret af den danske pottemagertraditions former, sammen med min interesse for planter, begyndte jeg at arbejde med rødler og udviklede en serie urtepotter. 

Efter et par år i Turesensgade stiftede jeg familie, og keramikken blev sat på vågeblus. Jeg måtte nøjes med en drejeskive i et skur, der hvor jeg boede og med milebrændinger i baghaven. 

I 1980 fik jeg arbejde på Sandtoften, et keramikværksted for udviklingshæmmede. Arbejdet  var spændende og inspirerende både personligt og fagligt. Af lyst og nød måtte jeg se på keramik med helt nye øjne! Før arbejdede jeg udelukkende på drejeskiven, men jeg fandt nye udfordringer i pølser, kugler og plader.

Jeg var lidt over 10 år på Sandtaften, men syntes der skulle ske noget nyt. Jeg tog en uddannelse som teknisk assistent, som appellerede til min teknisk, konstruktiv side, de smukke tusch tegninger appellerede til min æstetiske side. Inden jeg blev færdig med uddannelsen, var tusch pennene dog blevet erstattet af computere. Men det blev jeg også lidt af en ørn til og kom til at arbejde med alt fra havne og bro byggeri, 

til trafik planlægning, kloakering, landmåling og korttegning. Det var en meget lærerigt 10 år, men musen og tempoet i den pulserende byggebranche blev for meget, og keramikken lurede i baghovedet. 

Da et butikslokale i nærheden af hvor jeg boede blev ledigt i november 2004, sprang jeg til, og etablerede værkstedsbutikken "Så No'en Potter". Navnet kommer fra min tid i Turesensgade. Vi var nogle stykker, der kørte rundt til forretninger med keramik bag på cyklerne, og bramfrit præsenterede vores varer som netop "så no'en potter" . Der blev grint meget over det bagefter, men det blev vi ved med at sige alligevel. 

Desværre lukkede "Så no'en Potter" i 2007, men produktionen fortsatte i mit gamle værksted i Henrik Rungs Gade 21, lige på den anden side af grænsen  til Frederiksberg, på Nørrebro. Kort tid efter blev et kælder lokale i Thorvaldsensvej ledigt og der var jeg de næste 2 år. I 2012 blev min drøm om at samle bolig og værksted til virkelighed, da jeg flyttede til drømmehuset på Stevns. Livets gang har ført mig tilbage til Amager, hvor jeg har boet siden 2019 og har nu også værksted.

Min nuværende produktion har udviklet sig fra sit udspring i rødlerspotterne, som jeg lavede for mange år siden. De drejede potter er ikke helt udgået, men nu arbejder jeg hovedsageligt med plader. Leret bliver rullet ud, skåret til i flade geometriske figurer, som samles og bliver til fyldige organiske former . Sort- og rødler er også udgået og stentøj og lidt porcelæn er kommet til. At arbejde med plader giver mulighed for konstant udvikling. Ved hjælp af computeren tegner jeg fladerne som kan varieres, roteres, gentages og hver ændring vækker min nysgerrighed til at prøve noget nyt og anderledes.  Og netop derfor kan min hjemmeside kun være et øjebliksbillede, for i morgen kommer der sikkert noget nyt.I was born and grew up in Cleveland, Ohio, USA. In 1970 I came to Denmark as an exchange student. I returned to the US and after 4 years, graduated from Ohio State University with a Bachelor of Fine Arts

In 1975 I came back to Denmark and started my ceramics career in a cooperative ceramic workshop in Turesensgade, on Nørrebro in Copenhagen. Inspired by the old Danish potters’ traditions and forms, combined with my interest for plants, I began working with earthenware and developed a series of flowerpots.

After a few years in Turesensgade, family life was in focus and ceramics was set on hold. I got by with a wheel in a shed and pitfirings in the yard where I lived.

In 1980 I started working at Sandtoften, a ceramic workshop for mentally handicapped. The work was exciting and inspiring, both personally and professionally. Both of interest and necessity, I had to see ceramics with a whole new set of eyes! Before, I worked only with throwing on a wheel, but I discovered new challenges in working with coils, slabs and surfaces. I worked at Sandtoften for over 10 years, but felt the need for something new to happen. I switched lanes and took an education as a “technical assistant” doing technical drafting, which appealed to my technical, constructive interests, while the beautiful pen drawings appealed to my aesthetic side. By the time I had finished my education however, pens were replaced with computers. But I also mastered that tool and came to work with construction of harbors, bridges, traffic planning, sewage systems and even mapmaking and surveying. It was a time of learning, but after another 10 years, the tempo of the pulsing world of entrepreneurs and construction became too much, and ceramics was lurking in the back of my mind.

When a shop nearby became vacant in November 2004, I sprang for it, and started a combined studio and shop, ”Så no’en Potter”, “Some kinds of Pots”. The name came from my time in Turesensgade. There were a few of us, who drove around with our pots packed on our bikes, and simply presented our wares as “some kinds of pots”. We laughed about it afterwards, but went on saying it anyhow.

Unfortunately, in 2007 ”Så no’en Potter” closed, but production continued in a studio I had worked in many years before, in Henrik Rungs Gade, not too far away. Soon after, a basement space became available next to where I lived, I set up there and worked the next 2 years. In 2012, my dream of having my studio at home came to be, when I moved to my dream house in the country, on Stevns, an hour from Copenhagen. In 2019 i returned to Copenhagen,  on the island of Amager, where I now live and have my studio.

My present production has developed from its source in earthenware pots, which I made many years ago. I no longer make thrown pots, but work exclusively with slabs. The clay is rolled out, cut into flat geometric shapes and then put together into full organic forms. Black and red earthenware has been replaced with stoneware, and even a little porcelain. Working with slabs opens for endless possibilities and constant development. With the assistance of computer drawing, I can construct shapes which can be altered, rotated and repeated. And every new idea awakens my curiosity to try something new and different. Therefore, my website can only be a picture of this moment, for tomorrow the will surely be something new.